Psoriasis on ihon ja nivelten monimuotoinen tulehdustauti, joka voi ilmaantua missä iässä tahansa. Psoriasiksen yleisin taudin muoto on läiskäpsoriasis, joka ilmenee tarkkarajaisina, paksuuntuneina, punapohjaisina ja hilseen peittäminä läiskinä. Psoriasis ei tartu.1

Psoriasis ei ole pysyvästi parannettavissa, mutta terveelliset elämäntavat ja nykyaikaiset lääkkeet auttavat saamaan taudin hallintaan vaikeissakin tapauksissa1. Muun muassa hoidon suunnittelun ja seurannan kannalta on tärkeää, että PASI-arvosi on selvillä2.

PASI-arvo kertoo ihopsoriasiksen vaikeusasteen2

PASI (Psoriasis Area and Severity Index) on ihotautilääkärien yleisimmin käyttämä mittari psoriasiksen vaikeusasteen ja hoitovasteen arviointiin*. PASI-mittari ottaa huomioon:2

  • Ihottuman laajuuden
  • Läiskien punoituksen
  • Läiskien paksuuden
  • Läiskien hilseilyn

PASI-arvon asteikko on 0–72. Mitä suurempi PASI-arvo on, sitä vaikea-asteisemmaksi psoriasiksen katsotaan. Keskivaikeana tai vaikeana psoriasista pidetään, kun PASI on yli 10.2

Kysy oma PASI-arvosi ihotautilääkäriltä. Yhdessä voitte laatia sinulle hoitosuunnitelman.

*Läiskäpsoriasiksen vaikeusastetta voidaan arvioida myös ihottuman laajuudella (BSA = Body Surface Area = ihottuman peitossa oleva ihoalue prosentteina. Kämmen vastaa yhtä prosenttia ihon pinta-alasta). Ihotautilääkäri voi myös arvioida psoriasiksen vaikutusta potilaan elämänlaatuun esim. DLQI-mittarilla (Dermatology Life Quality Index). DLQI-mittari on elämänlaatua mittaava kymmenen kysymyksen sarja, jolla mitataan ihottuman vaikutusta elämän eri osa-alueisiin. Mittari antaa tuloksena lukuarvon asteikolla 0–30. Psoriasista pidetään keskivaikeana tai vaikeana, kun ihottuman osuus koko ihon pinta-alasta on yli 10 % tai DLQI-arvo on suurempi kuin 10.2

Mahdollisten niveloireiden vaikeusasteen arvioi reumalääkäri2.

Psoriasiksen vaikeusaste vaikuttaa hoitomuodon valintaan2

Hoitomuoto valitaan psoriasista sairastaville yksilöllisesti. Hoidon tavoitteina ovat oireiden minimointi, elämänlaadun parantaminen ja työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen.
Ihopsoriasiksen hoitoon on olemassa monia eri hoitovaihtoehtoja. Mahdolliset niveloireet otetaan huomioon hoitomuodon valinnassa.2

Voiteet

Lieväoireista psoriasista hoidetaan perusvoiteilla, jotka vähentävät ihon kuivuutta, kutinaa ja hilseen määrää. Lääkevoiteet sisältävät lääkeaineita ja niitä käytetään kuureina tai ylläpitohoitona.1

Valohoito

Laaja-alaisesti ja etenkin pieninä pilkkuina oireilevaan psoriasikseen voidaan käyttää ultraviolettivalohoitoa, jos iho sitä sietää1.

Sisäiset lääkkeet ja biologiset lääkkeet

Keskivaikean tai vaikean ja myös nivelissä oireilevan taudin hoidoksi käytetään elimistön yleistulehdusta hillitseviä sisäisiä lääkkeitä tai biologisia lääkkeitä1.

Myös elämäntavat vaikuttavat

Myös terveellisillä elämäntavoilla on merkitystä psoriasiksen hallinnassa. Huomiota on hyvä kiinnittää mm. painonhallintaan, tupakointiin, liikuntaan, alkoholin käyttöön ja ruokavaliotottumuksiin.1

Hyödyllistä tietoa psoriasiksesta tarjoaa mm.

Terveyskylän Ihotautitalo: www.terveyskyla.fi/ihotautitalo/ihotaudit/psoriaasi
Psoriasisliitto: www.psori.fi

Vaivaako psori? Psoriasisliiton ylläpitämä Psorilinja on maksuton neuvontapuhelin, jossa sairaanhoitaja vastaa psoriasikseen liittyviin kysymyksiin. Soita p. 0800 557 767 ma klo 8–12 ja ti–ke klo 14–18. Voit lähettää kysymyksesi myös osoitteeseen psorilinja@psori.fi

Viitteet:

1. Käypä hoidon potilasversio: Psoriaasi (iho- ja nivelpsoriaasi) (online). Tarnanen K, Rantanen T, Luosujärvi R, Sipilä R. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 24.8.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

2. Käypä hoito-suositus: Psoriaasi (iho ja nivelet) (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 24.8.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi